Open Data & Tranzy.ai

Despre OpenData si Tranzy.ai

Societatea de Transport Public Timisoara, alӑturi de Primӑria şi Consiliu Local Timisoara, anunţӑ realizarea unui parteneriat strategic cu tranzy.ai, pentru managementul de flotӑ şi automatizarea de procese şi operare zilnicӑ pentru circa 300 de vehicule şi resurse implicate în transportul de cӑlӑtori. Colaborarea inaugureazӑ şi implementarea unei politici de Open Data, cu beneficii directe pentru cetӑţeni, autoritӑţi, mediul de business şi transportul public. Societatea de Transport Public Timisoara acceseazӑ în mod gratuit platforma tranzy.ai şi funcţiile de bazӑ pentru organizare resurselor de exploatare: vehicule, şoferi, staţii, garaje ș.a., fiind un instrument de management esenţial pentru digitalizarea şi organizarea activitӑţii, operaţiunilor, proceselor zilnice de planificare transport public şi informarea cӑlӑtorilor.

Prin încheierea unui protocol de colaborare cu tranzy.ai, Societatea de Transport Public Timisoara acceseazӑ în mod gratuit spre utilizare, şi o suitӑ de soluţii specifice activitӑţii de transport public, cum sunt: soluţia de management de flotӑ/software AVL, aplicaţie mobilӑ pentru dispeceri, soluţia de generare alerte de parcurs asociate traseelor, aplicaţia tranzy.app ce transformӑ în beneficii procesele şi operaţiunile digitalizate ale operatorilor de transport public, dar şi portalul de date deschise (Open Data).

Datele publice deschise sunt datele care pot fi accesate, utilizate, refolosite și redistribuite gratuit şi liber de către oricine este interesat - supuse doar, cel mult, cerinței de atribuire și distribuire în condiții similare. Seturile de date de transport publice deschise sunt furnizate în format GTFS (General Transit Feed Standard), sunt date procesate despre vehicule şi toate detaliile aferente în timp real, staţii, rute ş.a, disponibile la interval de 20 secunde şi pot fi accesate pe https://tranzy.ai/opendata. Informaţiile sunt extrase din platforma de management de flotӑ tranzy.ai pe care Societatea de Transport Public Timisoara o opereazӑ şi sunt corelate direct cu toate operaţiunile pe care angajaţii Societatea de Transport Public Timisoara le realizeazӑ zilnic – stabilirea traseelor şi a staţiilor aferente, stabilirea orarelor, planificarea şi alocarea la traseu.

Un exemplu de produs sau serviciu dezvoltat în baza datelor publice deschise existente este şi harta live cu rute şi poziţia în timp real a vehiculelor. Harta  cuprinde traseele tuturor mijloacelor de transport şi este prezentӑ şi în tranzy.app, odatӑ cu noul update disponibil pe Android şi iOS.

Aplicaţia de mobil pentru călători – tranzy.app - este un exemplu de funcționalitate pe care platforma tranzy.ai o furnizează gratuit, prin procesarea datelor din soluții proprii, terțe și operarea lor în timp real de către companiile și regiile de transport public. Tranzy.app este utilizată de peste 145.000 călători zilnic în Cluj-Napoca, Iași, în Botoşani, Municipiul Chişinӑu şi, începând din luna mai in Timisoara.

Despre tranzy.ai

Tranzy AI este dezvoltator și integrator de soluții software și hardware în scopul digitalizării serviciilor de mobilitate urbană. Pune la dispoziţia operatorilor de transport public o platformӑ pentru digitalizarea şi managementul proceselor de mobilitate urbanӑ, bazatӑ pe algoritmi de calcul avansaţi, învӑţare automatӑ şi inteligenţӑ artificialӑ.

Tranzy AI își asumă rolul de platformă colaborativă în procesul de digitalizare a mobilității urbane, astfel încât toți actorii implicați în procesul de crearea a orașelor smart și dezvoltare a transportului să poată colabora plecând de la aceleași reguli. 

Cum poți obține accesul la datele de pe portalul Open Data (descarca instructiunile in format pdf)

Termeni și Condiții Speciale aplicabile Setului de Date

Prin derogare de la Termeni și Condiții Generale privind Datele Publice Deschise (https://apps.tranzy.ai/accounts/terms-and-conditions), prezentelor seturi de date le sunt aplicabile urmatoarele prevederi din Termeni și Condiții Speciale care modifică punctual unele prevederi generale, după cum urmează:

Licențiator

Licențiatorul seturilor de date care intră sub incidența Termenilor și Condițiilor Speciale este Tranzy AI SRL in parteneriat cu Societatea de Transport Public Timisoara SA.

Declinarea răspunderii

• Utilizarea serviciilor de Date Publice Deschise ale Licențiatorului nu vă acordă dreptul de a utiliza Informațiile astfel încât să fie sugerată o poziție oficială a Licențiatorului sau sprijinul Licențiatorului în raport cu dvs. și utilizarea Informației.
• Licențiatorul nu este responsabil de conținutul, informațiile, aplicațiile sau alte produse software create de dv. prin utilizarea serviciilor de Date Publice Deschise ale Licențiatorului, acestea fiind în întregime responsabilitatea dvs.
• Licențiatorul nu garantează corectitudinea, exactitatea, completitudinea sau integralitatea datelor și nici disponibilitatea permanentă a acestei opțiuni de descărcare, iar prin prezenta sunt excluse toate garanțiile sau interpretările implicite în acest sens.

Garanții

Datele deschise puse la dispoziție de Licențiator sunt licențiate „ca atare”, nu sunt recunoscute niciun fel de garanții exprese sau implicite, în limitele legislației în vigoare.

Licențiatorul nu este responsabil pentru erorile sau omisiunile din date și nu va fi responsabil pentru nicio pierdere, vătămare sau daună cauzate de utilizarea datelor sau de incapacitate de a utiliza serviciile Date Publice Deschise.

Licențiatorul nu garantează furnizarea neîntreruptă a datelor sau disponibilitatea permanenta a serviciilor Date Publice Deschise.

Aplicabilitate

Termenii și Condițiile Speciale se aplică exclusiv următoarelor seturi de date:
• Vehicule
• Rute
• Statii

Obligații

Cu privire seturile de date menționate în mod expres în Termenii și Condițiile Speciale, în calitate de Licențiat aveți obligația:
• să recunoașteți sursa informațiilor prin includerea următoarei mențiuni privind dreptul de proprietate intelectuală asupra acestora „Copyright © Romania, 2024, Tranzy AI SRL & Societatea de Transport Public Timisoara SA. All rights reserved.”
• să asigurați vizibilitatea logo-urilor Licențiatorului, acolo unde acest lucru este posibil.

Toate celelalte prevederi din Termeni și Condiții Generale privind Datele Publice Deschise (https://apps.tranzy.ai/accounts/terms-and-conditions) ramân neschimbate și sunt aplicabile ca atare.

AI Website Builder